Poremećaji mokrenja kod pasa su učestali i njih možemo svrstati u dve grupe i to:

 • Iritativni – preosetljivost sluzokoze besike
 • Opstruktivni – Poremećaji u oticanju urina

Najčešći simptomi poremećaja mokrenja kod pas i mačaka su:

 • Slab mlaz
 • Isprekidan mlaz
 • Kapanje na kraju mokrenja
 • Naprezanje prilikom mokrenja

Smetnje u oticanju mokraće kod pas I mačaka možemo podeliti u dve grupe I to:
a) Mehaničke smetnje – tumori, stenoze, kalkuloze itd
b) Dinamički poremecaji – poremecaj u inervaciji

Poremećaji mokrenja kod pasa I mačaka mogu biti u vidu:

 • Strangurija-grceviti bolovi pri mokrenju
 • Ischiuria – kod prepunjene besike- intravezikularni pritisak savladava sfikterni mehanizam i mokraca se odliva
 • Inkontinencija- nemogucnost zadrzavanja mokrace u besici češće kod pasa i nastaje usled:
 • Neadekvatan sfinkter mokracne besike i uretre
 • Ektopicni uretralni orificijum ispod sfinktera
 • Stres – povecanje intraabdominalnog pritiska dovodi do nekontrolisanog izlazenja urina
 • Retencija mokrace – nepraznjenje ili delimicno praznjenje mokrace i može biti:
 • kompletno i
 • nekompletna
  • Piurija – pojava leukocita u sedimentu urina
  • Sedimenturia – pojava velike kolicine soli i njihovih kristala u urinu
  • Hilurija – pojava limfe u mokraci (parazitska oboljenja)
  • Pneumaturija – pojava gasa u mokraci (dijabetes melitus)
  • Hematurija – krv u urin i može biti Mikroskopski i makroskopski vidljiva kao i
 • Inicijalna – na pocetku mokrenja – uzrok u prednjoj uretri
 • Terminalna – samo na kraju mokrenja – uzrok u zadnjoj uretri i baze besike
 • Totalna – u toku celog mokrenja uzrok u besici ili gornjim urinarnim putevima
 • Totalna sa terminalnim pojacanjem – najjaca na kraju

Uzroci hematurije mogu biti razna zapaljenja urinarnog sistema pasa i mačaka kao i tumori, kalkuloza(kamen), povrede, glomerulonefritis

 • Uretroragija – Isticanje krvi iz uretre nezavisno od mokrenja
 • Hemoglobinurija – mokraca sadrzi hemoglobin ali ne i eritrocite
 • Poliurija –izmokravanje povecane kolicine urina i može biti:

a) Prerenalna – unosenje dosta tecnosti, endokrini poremecaji
b) Renalna- ostecenja bubrega pracena gubitkom sposobnosti koncentracije

 • Oligurija – smanjena diureza i moze biti:

a) Prerenalna i
b) Renalna

 • Anurija – ne stizanje mokrace u besiku i može biti:

a) Prerenalna – snizen sistolni pritisak
b) Renalna- ostecenje bubreznog parenhima povredama, oboljenjima, toksinima i talogom
c) Postrenalna – opstrukcije