kp2

Slika 2. A. Jaje vrste Toxocara canis, nađeno u uzorku izmeta kuje u laktaciji sa simptomima proliva B.Jaja vrste Toxocara cati, nađena kod mačeta sa simptomima proliva C. Trichuris vulpis, u uzorku izmeta psa sa ozbiljnom krvavom dijarejom D.Jaja Toxocara cati E. Jaja Toxocara canis F. Nekoliko kokcidijalnih oocisti u izmetu psa iz azila sa simptomima teške dijareje G. Ovalni oblik jaja Ancylostoma caninum, nađena u uzorku izmeta psa sa simptomima povraćanja i dijareje H. Oociste kokcidije u izmetu zeca sa simptomima dijareje I. Kokcidijalna oocista (najverovatnije Isospora felis) , u uzorku izmeta mačeta sa simptomima proliva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =