kp5

Slika 5. A.Ukoliko je vršena flotaciona metoda uz centrifugiranje sloj koji se koristi za pretragu je naznačen na slici B. Flotacija bez centrifugacije uzorka, na površinu skoro prepunjene epruvete se stavlja pokrovna ljuspica koja stoji 20 minuta, a zatim se prenosi na mikroskopski preparat C. Materijal potreban za pripremu mikroskopskog preaparata flotacionom metodom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =