Marija Pavlovic

Marija V. Pavlović, DVM

Marija V. Pavlović, doktor veterinarske medicine (DVM) rođena je 05.11.1984. godine u Beogradu. Nakon prvog odlaska na Beogradski hipodrom sa svega pet godina osetila je veliku povezanost sa životinjama. Od tog dana malim koracima je krenula ka ostvarenju svog velikog cilja: “Da postane zaštitnik životinja”.

Završila je Petu beogradsku gimnaziju, a potom upisala i diplomirala na Fakultetu Veterinarske Medicine u Beogradu, sa zvanjem doktora veterinarske medicine. Posebna polja interesovanja su joj imidžing dijagnostika, anesteziologija i hirurgija malih životinja. Veliki je poštovalac naučno – istraživačkog rada, i smatra da je kontinuirna edukacija neophodan korak za usavršavanje svakog lica koje se bavi zdravstvenom zaštitom svih živih bića sa kojima delimo našu zelenu planetu.