Radenko Savić

Radenko Savić

Doktor veterinarske medicine – specijalista. Fakultet veterinarske medicine upisao školske 2003/2004. Tokom studiranja dva puta je proglašavan za najboljeg studenta.

Specijalizirao na temu “Retrovirusne infekcije mačaka”. Potrebno znanje iz veterinarske prakse je stekao kroz obavljanje pripravničkog staža na Klinici za bolesti malih životinja Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Pohađao različite edukacije i kurseve iz oblasti kliničke patologije malih životinja.

Poseduje licencu za samostalni rad Veterinarske komore u Beogradu čiji je i član. Član je i udruženja veterinara male prakse Srbije (SASAP). Posebna interesovanja – interna medicina.