uz10

uz10

Slika 10.Biopsija vođena ultrazvukom. A. Hiperehogena masa u tkivu jetre koja treba da se uzorkuje radi daljeg ispitivanja B . Biopser, savremeni automatizovani aparat sa specijalnom iglom za biopsiju C. Uzorkovanje mase sa jetre. Na slici se vidi igla koja pentrira masu u jetri . D. Uzorak tkiva jetre koji se dalje šalje na patohistološko ispitivanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + two =