uz04

uz04

Slika 4A. Tumorozna masa na jetri mačke sa simptomima gubitka apetita i gubitkom telesne mase. B. Obstrukcija u želucu psa kod koji je duži period pokazivao samo znake povraćanja. C.Kamenje u mokraćnoj bešici psa koji je teško urinirao. D. Tečnost oko srca kod psa koji se brzo zamarao prilikom normalnih šetnji i imao teškoće sa disanjem. E. Obstrukcija i dilatacija bubrega psa kamenjem sa simptomima povraćanja. F.Tumorozna masa u levom bubregu psa sa simptomima bola u abdomenu G. Fetalno srce psa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + seven =