Spec.-dr-vet-Ivan-JevticIvan Jevtić rođen je 24.10.1970. godine u Brusu. Srednju veterinarsku školu je završio u Kraljevu. Fakultet Veterinarske Medicine u Beogradu upisuje 1990-te i završava 1997-me godine. Nakon završenih osnovnih akademskih studija počinje da radi kao asistent pripravnik na Katedri za Biologiju na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.

Licencirani je doktor veterinarske medicine – specijalista. Član je veterinarske komore i udruženja veterinara male prakse Srbije (SASAP). Posebna zanimanja – laparoskopska hirurgija i endoskopska dijagnostika.

Veterinarsku ambulantu ’IVAVET’ na Kopaoniku je osnovao 2001. godine. Specijalističke Akademske Studije (SAS) je završio na Fakultetu veterinarske medicine 2013-te godine. Poseduje brojne sertifikate o završenim kursevima iz oblasti laparoskopske i endoskopske hirurgije i dijagnostike, među kojima bi istakao sertifikat dobijen za uspešno završen kurs o laparoskopskim procedurama – Viši kurs za hirurge, urologe i ginekologe, dobijen od strane društva lekara Vojvodine – srpskog lekarskog društva 2013-te godine.

Veterinarsku ambulantu za kućne ljubimce pod istim imenom otvara 2014-te godine u Beogradu.

Sertifikat o završenom kursu iz Veterinarske endoskopije dobijen od strane Veterinarske Endo Škole (VESK, Russia), organizovanom i održanom u maju 2016-te godine, u Centralnoj Veterinarskoj Klinici ( Central Veterinary Clinic, Sofia) u Bugarskoj, na kojem su počasni predavači bili Alexander Chernov, DVM, PhD iz Rusije, Jakov Shengaut, DVM, PhD iz Litvanije, Geert-Jan Arntz, DVM iz Holandije i Boris Melyakov iz Rusije.

ivan-laparoskopija-potvrdapotvrda-endoskopija

U periodu od 26. do 28. septembra 2016. godine, učestvuje na Balkanskoj nedelji veterinarske endoskopske dijagnostike, održanoj u Sofiji, sa posebnim osvrtom na endoskopski pristup za gastrointestinalni, respiratorni, urogenitalni trakt i usni kanal kod malih životinja. Instruktor u radu je bio Dr. Alexandr Chernov DVM, PhD iz Rusije, sertifikovani instruktor Karl Storz-a i VESK (veterinarske endo škole).

01.12.2016. godine postaje član Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije (UEHS), čiji je predsednik Prof.dr Miloš Bjelović sa Prve hirurške klinike Kliničkog centra u Beogradu. Učestvuje na Prvom simpozijumu Udruženja endoskopskih hirurga Srbije “Laparoskopska hirurgija u Srbiji danas” koja je održana 02.12.2016. godine.

sertifikat-UEHS

sertifikat-Sofija-endo

Januara 2017. godine postaje član evropske asocijacije endoskopskih hirurga (EAES) pod brojem 7223.

EAES-sertifikat

Aprila 2017. godine na osnivačkoj skupštini Udruženja za Endoskopiju i Endohirurgiju Malih Životinja biva izabran za predsednika Asocijacije.

ASAEE-logo

U periodu od 9. do 10. juna 2017. godine učestvuje na I EVENDOC konferenciji u Vilnijusu u Litvaniji kao predavač sa temom Laparoskopska vasektomija kod mačora.

Sertifikat-EVENDOC

Na I ASAEE konferenciji, koja je održana 14. oktobra 2017. godine u Beogradu, učestvuje takodje kao predavač sa temom Asistirana laparoskopska ovariohisterektomija kod pasa.

Sertifikat-ASAEE-konferencija-Beograd

U periodu od 12. do 14. oktobra 2017. godine učestvuje na I Kongresu Endoskopskih Hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem održanom u Beogradu.

1-UEHS-Beograd

Februara 2018.postaje član Veterinarskog Endoskopskog Društva.

customLogo
U periodu od 4. do 5. maja 2018. u Valensiji, Španija, učestvuje na Evropskoj Veterinarskoj Endoskopskoj Konferenciji (EVENDOC) kao predavač na temu “Asistirana laparoskopska ovariohisterektomija kod psa sa piometrom”.
EVENDOC
U Lisabonu, na petnaestom kongresu VES-a (Veterinarskog Endoskopskog Društva), održanom od 21. do 23. maja 2018. godine, učestvuje kao predavač na temu “Asistirano laparoskopsko izvlačenje jednostranog tumora jajnika kod maltezera”
LisabonVES-Lis