Veterinarska ambulanta IVAVETa) Dijagnostika i lečenje
– konjuktivitisa
– keratitisa
– keratokonjuktivitisa
– uveitisa
– bolesti nosno-suznih puteva
– bolesti kapaka
– entropijuma
– ektropijuma
b) Hiruške procedure
– reparacija prolapsusa žlezde trećeg očnog kapka
– zbrinjavanje povreda oka
– vađenje stranog tela iz oka
– enukleacija