Otoskopija pasa i mačaka je endoskopska procedura kojom pregledamo spoljašnji ušni kanal. Vrlo često je izvodimo u našoj ordinaciji kod teških i hroničnih infekcija koje nastaju kao posledica prisustva stranog tela (delovi trave, popino prase itd.), ušnog šugarca, polipa, tumora, gljivica itd. Neophodno je uraditi endoskopsko ispiranje ušnog kanala i kada uočimo da je kompletan sadržaj iz ušnog kanala evakuisan dati terapiju. Terapija kod infekcije ušnog kanala najbolje deluje ukoliko je očišćen kompletno od cerumena, jer kapi koje nanosimo direktno deluju na promenjeno tkivo. Polipe je neophodno endoskopski ukloniti, jer ispod polipa do bubne opne se zadržavaju bakterije koje konstantno prave inflamatorni proces koji je recidivirajući.