Laboratorijske analize

U postavljanju dijagnoze i praćenju toka jedne bolesti pored detaljno uzete anamneze i opšteg kliničkog pregleda, laboratorijske analize su često neizostavan deo. Brze pomene u medicini povezane sa neprekidnim napretkom tehnologije dovode do razvoja modernih automatizovanih aparata u laboratorijskoj dijagnostici… (saznajte više)

Pregled urina

Pregled urina predstavlja relativno jednostavan test koji nam pruža važne informacije o fizičkim i hemijskim svojstvima uzorkovanog urina Vašeg ljubimca. Promenjene vrednosti urina najčešće ukazuju na postojanje problema u urinarnom traktu ili funkcionisanju bubrega. Takođe, rezultati urinoanaliza mogu pružiti značajne podatke koji mogu ukazati na postojanje problema u drugim organskim sistemima, ili na postojanje metaboličkih poremećaja, poput dijabetes melitusa. Urinoanalize su nezaobilazan postupak u procenjivanju funkcionisanja bubrega i urinarnog sistema, i treba da bude uključen u regularni godišnji kontrolni pregled zdravstevenog stanja Vašeg ljubimca… (saznajte više)

Koprološki pregled

Koprološki pregled podrazumeva mikroskopski pregled prethodno pripremljenog uzorka fecesa, odnosno uzorka izmeta radi provere prisustva odgovarajućih parazita koji mogu narušiti zdravlje Vašeg ljubimca. Vaš veterinar će Vam preporučiti ovaj pregled ukoliko su se kod Vašeg ljubimca javili znaci poput dijareje, naprezanje, gubitak apetita ili povraćanje. Takođe, odbor za parazitske bolesti kućnih ljubimaca (CACP) preporučuje da se bez obzira na data preventivna sredstva za date parazitske bolesti koprološki pregled kod odraslih pasa i mačaka treba vršiti 1-2 puta godišnje a kod štenadi i mačića do prve godine starosti 2-4 puta… (saznajte više)