spec-dr-vet-Ivan-JevticIvan Jevtic rodjen 1970 godine. Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, upisuje 1990-te, a završava 1997-me godine. Nakon završenih osnovnih Akademskih studija, počinje da radi kao asistent pripravnik na katedri za Biologiju, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

Licencirani je doktor Veterinarske Komore Srbije. Posebna specijalnost – Minimalno invazivna hirurgija na kućnim ljubimcima.

Član je:
• VKS – Vetrinarske Komore Srbije
• UEHS – Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije
• EAES – Evropske Asocijacije Endoskopskih Hirurga
• ASAEE – Udruženja za Endoskopiju i Endohirurgiju Malih Životinja
• VES – Vetrinarskog Endoskopskog Društva ( Amerika)
• MINIMAL – Iberisko udruženje za minimalno invazivnu Hirurgiju ( Španije i Portugalije)

Veterinarsku ambulantu IVAVET je osnovao još 2001. godine.

Specijalističke Akademske Studije je završio 2013-te godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Poseduje brojne sertifikate o završenim kursevima iz oblasti endoskopske (laparoskopske) hirurgije i dijagnostike, medju kojima bi istakao sertifikat dobijen za uspešno završen kurs o laparoskopskim procedurama – Viši kurs za Urologe, Ginekologe i Hirurge dobijen od strane Društva Lekara Vojvodine – Srpskog Lekarskog Društva 2013-te godine.

Sertifikat o završenom kursu iz Veterinarske endoskopije dobijen od strane Veterinarske Endo Škole (VESK, Russia), organizovanom i održanom u maju 2016-te godine, u Centralnoj Veterinarskoj Klinici ( Central Veterinary Clinic, Sofia) u Bugarskoj, na kojem su počasni predavači bili Alexander Chernov, DVM, PhD iz Rusije, Jakov Shengaut, DVM, PhD iz Litvanije, Geert-Jan Arntz, DVM iz Holandije i Boris Melyakov iz Rusije.

ivan-laparoskopija-potvrdapotvrda-endoskopija

U periodu od 26. do 28. septembra 2016. godine, učestvuje na Balkanskoj nedelji veterinarske endoskopske dijagnostike, održanoj u Sofiji, sa posebnim osvrtom na endoskopski pristup za gastrointestinalni, respiratorni, urogenitalni trakt i usni kanal kod malih životinja. Instruktor u radu je bio Dr. Alexandr Chernov DVM, PhD iz Rusije, sertifikovani instruktor Karl Storz-a i VESK (veterinarske endo škole).

01.12.2016. godine postaje član Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije (UEHS), čiji je predsednik Prof.dr Miloš Bjelović sa Prve hirurške klinike Kliničkog centra u Beogradu. Učestvuje na Prvom simpozijumu Udruženja endoskopskih hirurga Srbije “Laparoskopska hirurgija u Srbiji danas” koja je održana 02.12.2016. godine.

sertifikat-UEHS

sertifikat-Sofija-endo

Januara 2017. godine postaje član evropske asocijacije endoskopskih hirurga (EAES) pod brojem 7223.

EAES-sertifikat

Aprila 2017. godine na osnivačkoj skupštini Udruženja za Endoskopiju i Endohirurgiju Malih Životinja biva izabran za predsednika Asocijacije.

ASAEE-logo

U periodu od 9. do 10. juna 2017. godine učestvuje na I EVENDOC konferenciji u Vilnijusu u Litvaniji kao predavač sa temom Laparoskopska vasektomija kod mačora.

Sertifikat-EVENDOC

Na I ASAEE konferenciji, koja je održana 14. oktobra 2017. godine u Beogradu, učestvuje takodje kao predavač sa temom Asistirana laparoskopska ovariohisterektomija kod pasa.

Sertifikat-ASAEE-konferencija-Beograd

U periodu od 12. do 14. oktobra 2017. godine učestvuje na I Kongresu Endoskopskih Hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem održanom u Beogradu.

1-UEHS-Beograd

Februara 2018.postaje član Veterinarskog Endoskopskog Društva.

customLogo
U periodu od 4. do 5. maja 2018. u Valensiji, Španija, učestvuje na Evropskoj Veterinarskoj Endoskopskoj Konferenciji (EVENDOC) kao predavač na temu “Asistirana laparoskopska ovariohisterektomija kod psa sa piometrom”.
EVENDOC
U Lisabonu, na petnaestom kongresu VES-a (Veterinarskog Endoskopskog Društva), održanom od 21. do 23. maja 2018. godine, učestvuje kao predavač na temu “Asistirano laparoskopsko izvlačenje jednostranog tumora jajnika kod maltezera”
LisabonVES-Lis