Veterinarska ambulanta IVAVET– laparoskopska hirurgija
– hirurgija mekih tkiva
– rekonstruktivna hirurgija
– onkološka hirurgija
Sve gore navedene metode radimo u inhalacionoj anesteziji