Ivavet poseduje laser za razbijanje kamena u ureteru kao i u bešici kod kućnih ljubimaca. Ova procedura je minimalno invazivna, nema bola, brza je, precizna, bez krvarenja…