Laparoskopska dijagnostika kod pasa i mačaka je procedura koja omogućava eksploraciju (istraživanje) abdominalnih i karličnih organa: jajnika, jajovoda, materice, tankih i debelih creva kao i jetre i žučne kese.

Svrha ovog pregleda je da se utvrdi postojanje patoloških promena abdominalnih organa koje nisu uočene nakon upotrebe drugih neinvazivnih dijagnostičkih metoda. Upoterba laparoskopije za eksploraciju abdominalnih organa kod pasa i mačaka je korisna dijagnostička metoda za kliničku veterinarsku medicinu.

Ukoliko je potrebno, nakon vizuelizacije organa može se uzeti uzorak tkiva tj.bioptat. Biopsija se može izvoditi na tkivu jetre, bubrega, creva, prostate kao i sa svih drugih organa i tkiva kada za to postoji opravdana indikacija ili sumnja.