Laparoskopska hirurgija kod pasa i mačaka je minimalno invazivna hirurška procedura gde se hirurški zahvat izvodi kroz jedan ili nekoliko manjih otvora na abdomenu. Iako je relativno novo polje hirurgije, mnogi su laparoskopski zahvati zamenili klasične zbog svoje minimalne invazivnosti i kraćeg postoperativnog perioda. Prednosti laparoskopskih procedura kod pasa i mačaka nisu samo u malim rezovima, već u:

• značajno poboljšanoj vizuelizaciji organa,

• sigurnijem ishodu operativnog zahvata i

• smanjenom broju postoperativnih komplikacija

Studija objavljena 2005. godine u „Journal of Veterinary Medical Association“ pokazuju da se upotrebom laparoskopski hirurških procedura smanjuje procenat pojave operativnog bola kod pacijenata, kao i vreme postoperativnog oporavka za 65%.

Laparoskopska hirurgija pasa i mačaka je procedura kojom hirurške zahvate na abdominalnim i karličnim organima, izvodimo uz pomoć specijalno dizajnirane opreme i instrumenata.

Najčešće hirurške procedure koje se izvode kod pasa i mačaka su:

 • Laparoskopska ovariohisterektomija (kod sterilizacije, tumora jajnika i gnojne upale materice)
 • Laparoskopska kriptorhidektomija (kod kriptorhida)
 • Laparoskopska splenektomija (kod rupture ili uvećanje slezine)
 • Laparoskopska adrenalektomija (kod tumora nadbubrežne žlezde)
 • Laparoskopska nefrektomija (kod tumora bubrega)
 • Laparoskopska holecistektomija (kod bolesti žučne kese)
 • Laparoskopska gastropeksija (preventivno i kod torzije želudca)
 • Laparoskopska kolopeksija (kod prolapsus rektuma)
 • Laparoskopska rektopeksija (kod prolapsusa rektuma)
 • Laparoskopski asistirana cistoskopija (pregled mokraćne bešike)
 • Laparoskopska operacija hernija

Pre laparoskopske procedure neophodno je uraditi pripremu pacijenta na način koji je standardan kao i kod klasičnih hirurških intervencija u zavisnosti od procedure koja se izvodi:

 • Klinički pregled
 • Laboratoriske analize
 • Ultrazvučni pregled i
 • Radiološka dijagnostika

Bitan korak za uspešno izvođenje laparoskopske hirurške intervencije je pravljenje jednostavnog, jasnog protokola i plana izvođenje.

Na dan izvođenja laparoskopske hirurške procedure neophodno je uraditi preoperativnu pripremu pacijenta. Pola sata pre operacije daje se anesteziološka premedikacija. Neophodno je uraditi kataterizaciju mokraćne bešike radi bolje vizuelizacije organa u abdomenu i karlici, kao i zbog smanjene mogućnosti oštećenje bešike na početku izvođenja procedure, kao i u toku rada.

Tokom operativnog zahvata mogu se dogoditi I komplikacije ali je važno napomenuti da većina komplikacija je usko povezana sa neiskustvom hirurga i njegovog tima . Komplikacije mogu nastati i kada je hirurški tim iskusan zbog pokušaja da se skrati vreme operacije i preskoči standardni postupak u radu. Da bi se izbegle komplikacije u laparoskopskoj hirurgiji neophodno je obratiti pažnju na:

 • Besprekornu opremu
 • Kontinuiranu edukaciju
 • Svakodnevno vežbanje na trenažerima

Laparoskopska hirurgija kod pasa i mačaka se prihvata kao veoma atraktivna tehnika u veterinarskoj praksi za brojne procedure, uglavnom zbog manje hirurške traume u odnosu na konvencionalnu hirurgiju.

Kao rezultat kontinuiranog interesovanja i praćenja savremenih trendova za manjom traumom po pacijenta opisuju se nove laparoskopske hirurske tehnike

 • LESS (Laparoendoscopic single-site surgery) i
 • NOTES (Natural orifice transluminal endoscopic surgery)

U nasim ordinacijama izvodimo laparoskopske tehnike od jednog do tri porta u zavisnosti od vrste operativnog zahvata.