Leptospiroza je bakterijsko infektivno oboljenje od koga oboljevaju skoro sve životinje i čovek. Bolest prvenstveno dovodi do oštećenja jetre i bubrega. Uzročnik oboljenja kod pasa je L. canicola i L.icterohaemorragiae. Bolest je praćena hepatorenalnim sindromom, prenos bolesti je preko zagađene hrane, vode posebno nakon kupanja pasa u stajaćim vodama. Primarni domaćin L.icterohaemorragiae je pacov, tako da za prenos leptospiroze pacovi igraju važnu ulogu, odnosno njihovi ekskreti, prvenstveno urin, kojim se kontaminira hrana i voda. L.canicola je najčešće uzročnik uremičnog oblika bolesti i oštećenja bubrega, dok je L. icterohaemorragiae uzročnik ikteričnog oblika bolesti i oštećenja jetre.

Leptospiroza se javlja u tri oblika: perakutni, akutni i hronični. Najčešći oblici su akutni i hronični. Akutni oblik praćen je povišenom telesnom temperaturom, gubitkom apetita, povraćanjem, u zavistosti od toga koliko su bubrezi oštećeni razvijaju se i simptomi bubrežne insuficijencije kao što su otežano mokrenje, pa čak i nemogućnost mokrenja. Takođe, akutni tok praćen je razvojem žutice kao posledica oštećenja jetre. Neki psi mogu da prebole i da se za 4 do 5 nedelja razvije hronični tok bolesti koji prati hronična insuficijencija bubrega i hronični hepatitis. Treba napomenuti da psi mogu mesecima i godinama da izlučuju leptospire preko mokraće.

Za dijagnostiku je značajan klinički pregled, hematološki i biohemijski pregled krvi, pregled urina. U lečenju leptospiroze koriste se antibiotici i infizioni rastvori tečnosti i elektrolita. Mnogo veći značaj od terapije ima preventiva koja se obavlja vakcinacijom sa istim režimom kao i štenećak, parvoviroza i zarazno zapaljenje jetre. Treba napomenuti da je leptospiroza zoonoza, odnosno da se prenosi sa životinja na ljude, te stoga sam pristup oboleloj životinji mora biti oprezan.

leptospiroza