Postojimo od 2001.

Veterinarska ambulanta IVAVETVeterinarska ambulanta “Ivavet” osnovana je 07.03.2001.godine. Stalnim investicijama u sektor veterine u pogledu opreme i edukacije IVAVET-ovih stručnjaka, podizali smo nivo zdravstvene zaštite Vaših ljubimaca.

Danas radimo na dve lokacije:
• Beograd – Dedinje i
• Kopaonik – Razbojna.

U pripremi je i otvaranje pansiona za Vaše ljubimce, tako da ćete za vreme Vašeg odmora moći da ih poverite IVAVET-u.

Naša delatnost

Veterinarska ambulanta IVAVETNaša delatnost su prevashodno veterinarske usluge kojima smo posvećeni 24 h dnevno, 365 dana u godini. Korišćenjem novih saznanja, kao i opreme u veterini, cilj nam je da sve više podižemo nivo usluge u zdravstvenoj zaštiti Vaših ljubimaca, kao i u edukaciji o načinu nege, držanja, ishrane i lečenja.

Znanje i iskustvo

Dugogodišnjim radom, više od 10 godina, upoznali smo sve probleme Vaših ljubimaca, tako da smo u situaciji da mnoge probleme rešimo sa iskusnim timom naših stručnjaka koji su licencirani od strane veterinarske komore. Takođe, redovni deo naših aktivnosti čini i permanentno stručno usavršavanje, o čemu govore i sertifikati koje posedujemo, a dobijeni su na dodatnim kursevima i obukama.

Oprema

Veterinarska ambulanta IVAVET poseduje laboratorijsku i dijagnostičku opremu najnovije generacije. Automatska laboratorija za analizu krvi, kompletna endoskopija, savremena operaciona sala i još mnogo druge opreme nas svrstava u red najopremljenijih veterinarskih ustanova. Sve to se svakodnevno koristi za dobrobit Vaših ljubimaca.

Veterinarska ambulanta IVAVET