Perkutana endoskopska gastrostoma – Plasiranje tube za ishranu pacijenata (enteralna ishrana)

Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG), je postupak postavljanja katetera kroz mali rez na trbušnom zidu, u cilju ishrane pacijenata – enteralna ishrana. Najčešće se koriste kao nutritivna podrška psima i mačkama, koji nisu u stanju da samostalno jedu, i na taj način se omogućava njihov brži oporavak. Komercijalna konzervirana hrana, a ponekad i natopljene granule mogu da se plasiraju kroz ove katetere.

Postavljanje PEG katetera se najčešće vrši kod pasa i mačaka sa traumama na glavi i ustima, megaezofagusom, ezofagealnim strikturama, hroničnim bolestima bubrega i jetre; kod postojanja malignih, neuromišićnih i neurodegenerativnih bolesti. PEG je namenjen ljubimcima koji zbog nemogućnosti gutanja privremeno ili trajno ne mogu da unose potrebne dnevne količine kvalitetne hrane i obezbeđuje im dugoročno rešenje za ishranu.

PEG1

Slika 1. Set za izvođenje perkutane endoskopske gastrostome (PEG)

Pored očigledne upotrebe PEG katetra u nadoknadi hrane, PEG kateteri imaju i niz dodatnih upotreba i prednosti uključujući i sledeće:

  1. Nadoknada tečnosti se može vršiti preko PEG katetera u kućnim uslovima bez potrebe za stalnim, ponavljanim ubadanjem ljubimaca kod subkutane aplikacije tečnosti ili postavljanjem intravenske igle.
  2. Aplikacija lekova se takođe može vršiti preko PEG katetera, čime se opet izbegava bespotrebno i svakodnevno ubadanje.
  3. Tuba se može koristiti i za regulisanje gasne distenzije želuca (kolike), u kućnim uslovima.
  4. Psi i mačke mnogo bolje podnose plasiranje PEG katetera u odnosu na druge postojeće katetere za ishranu, jer su to kateteri malih dimenzija, dizajnirani za dugotrajnu upotrebu, često bez potrebe sa postavljanjem šavova ili previjanjem.
  5. PEG kateteri se mogu postavljati bez potrebe za zamenom nekoliko meseci pa i godina, bez specijalnih zahteva u njihovom održavanju.

Postupak postavljanja PEG katetera

Kucama i macama kojima se izvodi ova procedura, se uobičajeno uskrati hrana 12h pre, jer hrana u stomaku povećava rizik od aspiracije želudačnog sadržaja u pluća. Pre uvođenja u anesteziju na levoj strani pacijenta vrši se odabir i brijanje mesta na kojem će se postaviti PEG kateter (Slika 1). Nakon uvođenja u anesteziju, pacijent se postavlja na stranu i kači se oprema za monitoring vitalnih funkcija pacijenta. Srčani ritam, puls, disanje, nivo CO2 i zasićenost O2 se aktivno prate dok je pacijent pod anestezijom kako bi se minimizirale komplikacije koje su u vezi sa anestezijom.

PEG2

Slika 2

Vrh endoskopa se uvodi u usta i preko ezofagusa sve do želuca. Unutrašnjost želuca se endoskopskom sondom detaljno ispituje na prisustvo patoloških promena ( Slika 3). Ukoliko se ne uoče patološka odstupanja, želudac se ispunjava vazduhom sve dok zid želuca ne dodirne zid abdomena.

PEG3

Slika 3

Obrijano mesto se sterilno priprema, a zatim se plasira PEG kateter preko želudačnog i abdominalnog zida, pri čemu u želucu ostaje samo bulbusni deo (unutrašnji fiksator). Endoskop se koristi da se proveri da je PEG kateter pravilno postavljen na untrašnjoj površini želuca. Spolja postoji poseban disk (slika 4) koji fiksira PEG kateter, čime se sprečav njegovo pomeranje sa postavljenog mesta. Na samom kraju procedure, vazduh se evakuiše iz želuca, endoskop se izvlači, a životnjinja se budi i polako oporavlja od dejstva anestetika.

U većini slučajeva PEG kateter za ishranu se prekriva posebnim zaštitnim pokrivačem kako bi se preveniralo oštećanje katetera usled žvakanja od strane pacijenta u perioda oporavka. Ovaj prekrivač će prekriti veći deo trupa. Slobodan kraj PEG katetera se pričvršćuje za prekrivač trakom. Mesto postavljanja katetera ili takozvana stoma se čiste svakodnevno, narednih 7-10 dana. Upotreba PEG katetera može da počne 12-24h nakon njegovog postavljanja.

Slika 4

Slika 4

Slika 5

Slika 5

Uklanjanje PEG katetera

Kada prestane potreba sa enteralnom ishranom pacijenta, PEG kateter se veoma lagano uklanja. Mesto na kojem se nalazio kateter se zatvara u roku od 24h od uklanjanja PEG katetera. Ono što je bitno napomenuti je da PEG kateter ne bi trebao da se uklanja 10-14 dana od njegovog postavljanja.

Kontraindikacije za izvođenje ove procedure i komplikacije

Ograničavajući faktori ili kontraindikacije za izvođenje ove procedure su pacijenti koji ne smeju da se uvedu u opštu anesteziju, prisustvo nefukcionalnog ili oštećenog digestivnog trakta, pormećaji u koagulaciji, akumulacija slobodne tečnosti u abdomenu i splenomegalija.

Komplikacije nakon postavljanja PEG katetera se javljaju retko u vidu iritacije i inflamacije stome, intolerancije pacijenta, povraćanja nakon plasiranja hrane i zapušavanje tube. Nastanak ovakvih komplikacija se prevenira pažljivom selekcijom pacijenata za ovaj zahvat.